"Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030 og i det samlede regnskab står bygningsmassen for mindst 35% af udledningen. Derfor er kommunens bygninger et vigtigt sted at sætte ind, hvis vi skal nå vores ambitiøse målsætning. Det er en gevinst for miljøet, en gevinst for byen og det kommer ikke til at koste borgerne en krone"
Jacob Bundsgaard, Borgmester Aarhus Kommune

Alle kommunale bygninger med undtagelse af boligejendomme skal inden 2020 gennemgås hver især og have unikke løsninger, der nedbringer bygningens CO2-belastning markant. Samtidig er der fokus på en energibesparelse på 25% kWh og væsentlige sidegevinster i form af f.eks. bedre indeklima.

Med Aa+ programmet vil Aarhus Kommune gå foran som et godt eksempel.

Investeringen kommer tilbage i kommunekassen over de følgende 15 år, men ofte vil der være penge at tjene på energirenoveringen. Flere af de teknologier der bruges, - eksempelvis isolering - har en levetid på over 15 år og derfor vil der efter den periode være et reelt overskud på energirenoveringen.

Da der sjældent er to bygninger, der er ens eller bruges på samme måde, tilrettelægges energirenoveringen med udgangspunkt i hver enkelt bygning. Det er vigtigt at tage brugernes erfaringer og behov med i planlægningen. Vi tager størst muligt hensyn til brugernes ønsker, indeklima og bygningens generelle tilstand og vedligeholdelsesplan.

Programmet løber frem til 2020 og vil styrke udviklingen af nye tekniske løsninger. Det åbner op for en brev portefølje af leverandører og partnere til projektet. Programmet kan dermed også bidrage til en sikring af eksisterende arbejdspladser i kommunen og skabe rum for nye arbejdspladser.

"Det er vigtigt, at kommunen tør gå foran med et godt eksempel. Og det mener vi, at vi gør med projektet Aa+. Vi regner bestemt også med, at projektet kan blive eksempel til efterfølgelse i den private sektor, ligesom projektet giver vækst i branchen og skaber gode muligheder for danske virksomheder til at opbygge ekspertise og erfaring med energirenoveringer. Vi er nødt til at fokusere på de mange bygninger, der ved konkrete indgreb kan optimeres og dermed bidrage til et mere energirigtigt samfund."
Kristian Würz, Rådmand i Teknik og Miljø (2014-2017)

 

Læs om grundlaget for Aa+ programmet

Er du interesseret i at vide mere om processen inden og hvilket grundlag programmet bygger på, kan du læse rapporterne udarbejdet af Deloitte for Aarhus Kommune.

Energioptimeringspotentiale og behov for grønne investeringer. Aarhus Kommune af 6. februar 2012

Implementeringsplan for energioptimering og grønne investeringer. Aarhus Kommune af 20. august 2012

Du kan læse mere om andre klima- miljø- og energiprojekter i Aarhus Kommune i GoGreenWithAarhus.

 

EU støtter Aa+ programmet

EU's ELENA program (European Local Energy Assistance) støtter Aarhus Kommunes energirenoveringsprogram Aa+ med op til 17,7 mio. kr. Støtten betyder, at det er muligt at reducere udgifterne til energirådgivning med næsten 60% og det er derfor en kærkommen håndsrækning til projektet.