Da der sjældent er to bygninger, der er ens eller bruges på samme måde, vil energirenoveringen blive tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte bygning.

En energirenovering kan være lige fra en konkret løsning, hvor der for eksempel skiftes vinduer eller isoleres, og til at der tages fat på at ændre adfærden hos brugerne af bygningen.

Når en bygning er gennemgået og energirenoveringen går i gang, vil bygningen blive oprettet på denne hjemmeside. På siden for den enkelte bygning registreres de planlagte eller udførte tiltag. Når energirenoveringen er afsluttet, vil det være muligt at se den samlede CO2 besparelse for den enkelte bygning.

Tidsrammen for energirenovering af en bygning

Analyse                1 måned
Udførelse af tiltag  2-5 måneder
Efterfølgende drift  15 år