Børnehaven Gammelgården har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Automatisering af belysning og bevægelsessensorer på toilet og i stue
  • Udskiftning til LED lys
  • Efterisolering af hule mure
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Natsænkning af varme
  • Vandbesparende toiletter
  • Nye radiatorventiler
  • Udskiftning af køleskabe