Åby Skole har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifter eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Teknisk isolering
  • Loftisolering
  • Ny ventilation
  • Isolering i etageadskillelse
  • Udskiftning af vinduer
  • Belysning