Bygningen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Automatik til varmestyring
  • Isolering af varmerør i teknikrum
  • Ny brugsvandspumpe
  • Udskiftning til LED lys
  • Nye armaturer i garderobe, toilet og legestue
  • Vandbesparende toiletter
  • Installation af berøringsfrie vandhaner