Tre Ege Forsorgshjem har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af rør
  • Belysningstiltag for hele ejendommen
  • Nye vinduer og døre
  • Nye pumper
  • Optimering af ventilation
  • Ny ventilationsenhed til køkken, reception, kontorer og kantine
  • Hulmursisolering
  • Etablering af CTS anlæg