Institutionen Bavnebakken har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysning
  • Udskiftning af motor i ventilator
  • Central styring af varme og ventilation
  • Indregulering af varmeanlæg
  • Udskiftning af pumper
  • Udskiftning af varmtvandsbeholder