Børnehaven Bjørnbakhus har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Regulering af varmestyring
  • Montering af vandsparer på toiletter
  • Udskiftning til berøringsfrie vandhaner
  • Udskiftning til LED lys