Den Integrerede Institution Drivhuset har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Montering af vandsparer på toiletter
  • Udskiftning af pumper
  • Isolering af varmerør
  • Belysning udskiftet til LED lys
  • Installation af bevægelsessensorer
  • Udskiftning af varmestyring
  • Udskiftning af ventilationsanlæg
  • Ny isoleret veksler med styring