Den Integrerede Institution Haven har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye vandvarmer med styring
  • Nye pumper
  • Ny styring for varme og ventilation
  • Ny belysning på to toiletter
  • Montering af vandsparer i toiletter
  • Isolering af rør.