Bygningen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye vinduer og ruder
  • Udskiftning af belysning
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Optimering af natsænkning af temperatur
  • Konvertering fra el til fjernvarme
  • Udskiftning af træpaneler mellem vinduespartier