Bøgeskovgård Aktivitetscenter har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning fortaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysning er udskiftet
  • Isolering af teknisk anlæg
  • Håndtering af kondensatorvarme fra kølekompressor
  • Ny varmtvandsveksler
  • Nye motorer i ventilationsanlæg