Todbjerg Børnehus har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning fortaget følgende energibesparende tiltag:

  • Installation af bevægelsessensorer
  • Udskiftning til LED lys
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Montering af vandsparer på toiletter