Børnehaven Mirabellen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Automatisk varmestyring
  • Optimering af ventilationsanlæg
  • Isolering af varmerør
  • Nye radiatorventiler
  • Ny højisoleret varmtvandsveksler
  • Montering af vandsparer på toiletter
  • Udskiftning til LED lys
  • Nye køleskabe, fryseskabe og opvaskemaskine