Vuggestuen Pilehuset har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør
  • Installation af bevægelsessensorer
  • Udskiftning til LED lys
  • Montering af vandsparer i toiletter
  • Berøringsfrie vandhaner
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Ny varmestyring