Børnehaven Bekkasinen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning fortaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning til LED lys
  • Efterisolering af loft
  • Isolering af rør
  • Tre-lags termoplast monteres ved ovenlys
  • Ny varmtvandspumpe