Hårup skole har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør
  • Belysningstiltag: Udskiftning af armaturer og skift til LED lys
  • Nye vinduer
  • Nye pumper
  • Nyt ventilationsanlæg