Børnehuset Digterparken har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Automatisering af belysning med bevægelsessensorer på toilet og i stue
  • Efterisolering af vand- og varmerør
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Vandbesparende toiletter
  • Nye radiatorventiler
  • Ny kummefryser
  • Natsænkning af varme