Dagplejen i Egå, Skæring, Studstrup og Risskov har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Installation af bevægelses-sensorer
  • Udskiftning til LED lys
  • Montering af CO2 styring på ventilationsanlæg
  • Udskiftning af varmestyring og pumper
  • Ny opvaskemaskine