Heimdal Aflastningscenter har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Isolering af rør
 • Belysningstiltag for hele ejendommen
 • Nye ovenlys
 • Nye vinduer
 • Nye pumper
 • Nye døre og efterisolering
 • Efterisolering af hulmur med granulat
 • Efterisolering af loft sydlig fløj
 • Efterisolering af dæk mod krybekælder
 • Udskiftning af varmtvandsbeholder til veksler
 • Optimering af installationer til varmt brugsvand
 • Nye radiatortermostatventiler med låsbar temperaturstyring
 • Ny vaskemaskine