Børnehuset Hejredalsparken har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Ombygning med varmesløjfe og natsænkning af temperatur
  • Montering af varmeregulering
  • Isolering af varmerør i teknikrum
  • Belysning ændret til LED lys
  • Nyt vandbesparende børnetoilet 
  • Montering af ny støjsvag og energisparende udsugning på toiletterne