Børnehuset Fjældevænget har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysningstiltag i hele ejendommen, herunder udskiftning til LED lys
  • Udskiftning af pumper
  • Vandbesparende tiltag
  • Nye styring af varmeanlæg
  • Nye radiatorventiler