Risskov Bibliotek har fået en kritisk gennemgang for at finde alle rentable energisparetiltag. Vi kan f.eks. isolere, ændre belysning, renovere/montere nyt ventilationsanlæg eller finde andre gode tiltag.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Ventilationsanlæg justeret
  • Varmerør udskiftet
  • Ny automatisk styring af varme (komplet CTS udskiftning)
  • Urstyring på udsugning fra toiletter
  • Belysning skiftet til LED lys
  • Isolering bag radiatorer
  • Nye pumper
  • Opvarmning af indgangsparti