Børnehuset Frijsenborgvej og Lindenborgvej har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for bygningerne foretaget følgende energibesparende tiltag:

Frijsenborgvej:

 • Isolering af varmerør og ventiler
 • Installation af vandbesparende toiletter
 • Installation af nyt varmestyringsanlæg
 • Udskiftning til LED lys
 • Montering af ventiler og termostater

Lindenborgvej:

 • Montering af bevægelsessensorer
 • Udskiftning af lysstofrør i køkken
 • Isolering af varmerør
 • Installation af nyt ventilationsanlæg
 • Installation af isoleret brugsvandveksler
 • Vandbesparende toiletter