Lokalcenter Fuglebakken har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye pumper
  • Forindstilling af radiatorventiler i plejecenter og personalebygning
  • Nye ventilatorer til køkkenanlæg, fælleshus
  • Isolering af varmerør
  • Styring på fællesbygning flyttes til eksisterende CTS system
  • Belysning skiftes til LED lys