Idrætsinstitutionen Spørring Børnehus har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af ventilationssystem til CO2 styring
  • Isolering af bygningen
  • Belysning ændret til LED lys
  • Installation af vandsparere på toiletter
  • Nyt ventilationsanlæg