Næshøjskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Glasudskiftning
 • Nye vinduer
 • Montering af automatik på IT udstyr i EDB lokaler
 • Nye hårde hvidevarer
 • Udvidelse af styring af ventilation til omklædningsrum i kælderen
 • Ny ventilator og ventilationsanlæg
 • Efterisolering af loftrum
 • Hulmursisolering
 • Isolering af varmerør
 • Nye radiatortermostater og -ventiler
 • Belysning skiftet til LED lys
 • Energirenovering svømmehal