Bjørnshøj Lokalcenter har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye ruder
  • Nye pumper
  • Isolering af varmerør
  • Energioptimering af køkkenventilation og ventilationsanlæg
  • Energibesparelse på ventilation i cafékøkken
  • Nye hårde hvidevarer
  • Efterisolering af dæk mod krybekælder
  • Belysningstiltag for hele ejendommen