Lyngåskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Glasudskiftning på østfacaden, mod vest og mod nord
  • Glasudskiftning på pedelbolig
  • Belysningstiltag
  • Nye hårde hvidevarer
  • Nye radiatorventiler og termostater
  • Udskiftning af pumper
  • Efterisolering af loft i sidebygning