Sneglehuset har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af rør og brugsvandveksler
  • Isolering af varmerør
  • Central, automatisk styring af varmeanlæg
  • Udskiftning til LED lys
  • Ventilationsanlæg