Lokalcenter Rosenbakken har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af pumper
  • Belysningstiltag - nye armaturer og LED lys
  • Belysning udendørs