Administrationsbygningen, Grøndalsvej 2, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Vi kan f.eks. isolere, ændre belysning, renovere/montere nyt ventilationsanlæg eller finde andre gode tiltag.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye pumper
  • Justering af ventilation i kantinen
  • Belysning - nye lamper - LED lys
  • Ny brugsvandveksler
  • Flugtvejsskilte - udskiftet til LED lys