Bøgholt mini-institution har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Nye pumper
 • Isolering af rør
 • Nye vinduer
 • Efterisolering af lofter
 • Hulmursisolering
 • Afspærring af ventilation i sløjd
 • Sænkning af temperatur i Kulturrummet udenfor brugstiden
 • Regulering af styring af varmeanlægget
 • Belysningstiltag - LED lys
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig belysning
 • Nedrivning af grøn skole og indretning af det hvide hus til ny skole