Dagplejen Grønløkke Alle har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye radiatorventiler
  • Ny brugsvandpumpe
  • Automatisk varmestyringsanlæg
  • Montering af vandsparer på toiletter
  • Udskiftning af eksisterende belysningsarmaturer