Tranbjerg Skole afd. Grønløkke Alle har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

 • Isolering af rør
 • Belysningstiltag for hele ejendommen
 • Udskiftning af pumper
 • Nye vinduer
 • Nyt ventilations- og opvarmningssystem + etablering af strålevarme i gymnastiksal mv.
 • Nyt ventilations- og opvarmningssystem i idrætshal
 • Nyt ventilations- og opvarmningssystem i undervisningslokaler m.fl.
 • Udskiftning af ventilationsanlæg i kælder samt ændring af brugstid
 • Nyt varmeanlæg
 • Etablering af forsatsrude i ovenlys
 • Optimering af brugsvandscirkulation