Lokalcenter Møllestien har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysningstiltag på hele ejendommen
  • Udskiftning af vinduer (afventer evt. ombygning)
  • Installation af CTS anlæg
  • Nye hårde hvidevarer
  • Isolering af varmerør
  • Nye pumper
  • Udskiftning af kompressor til køl og fryserum
  • Nye ventilatorer