Den Integrerede Institution Børnehuset Nordlys har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Nye vandbesparende toiletter
  • Ny automatik på varmeanlæg
  • Installation af bevægelsessensorer
  • Udskiftning til LED lys
  • Udskiftning af pumper
  • Nye vandbesparende vandhaner
  • Ny brugsvandveksler
  • Optimering af ventilationsanlæg