Den integrerede Institution, Hasselhaven 1, har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Pumper udskiftet
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Belysning ændret til LED lys
  • Varmeanlæg/udskiftning af ventiler/følere/ECL 310
  • Ny varmtvands veksler
  • Vandbesparende toiletter