Marselisborg Hallen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning og isolering af tag
  • Udskiftning af ovenlysvinduer
  • Udskiftning af to porte
  • Udskiftning af ventilationsanlæg
  • Efterisolering af facader