Vuggestuen Heimdalsvej har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Installation af bevægelses-sensorer på toilet og i stue
  • Belysning skiftet til LED lys
  • Efterisolering af vand- og varmerør
  • Automatisk varmestyring
  • Ny varmtvandsveksler
  • Udskiftning af 1 lags rude til termorude
  • Montering af vandsparer på toiletter
  • Nye radiatorventiler
  • Ny kombi køle-/fryseskab og køle-/svaleskab