Hjortshøj Lokalcenter har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Belysningstiltag for hele ejendommen - udskiftning til LED lys
  • Udskiftning af udsugningsventilator til toiletter - centerbygning
  • Teknisk isolering
  • Udskiftning af pumper
  • Frakobling af varmeflader i Airmaster unit
  • Efterisolering af ydervæg
  • Udskiftning af ventilation i teknikrum i kælder