Børnehøjen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Efterisolering af vinduesbrøstninger
  • Nyt ventilationsanlæg
  • Optimering af varmeanlæg
  • Nye radiatorer
  • Nye toiletter - vandbesparende
  • Installation af berøringsfrie vandhaner
  • Renovering af belysningsanlæg
  • Isolering af rør
  • Lukning af huller fra udskiftede indbygningslamper
  • Opretning af murværk