Rundhøjskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

Totalrenovering af idrætshal

 • Efterisolering af ydervægge
 • Nye vinduer
 • Ny solafskærmning
 • Ny belysning
 • Ny ventilation
 • Nyt varmeanlæg

Helhedsrenovering af gymnastiksal

 • Nye vinduer
 • Nyt ventilationsanlæg
 • Etablering af strålevarme

Skolen generelt

 • Udskiftning af massive døre
 • Udskiftning af pumper
 • Isolering af rør og ventiler
 • Udskiftning af ventilationssystemer (bibliotek og administration)
 • Optimering og regulering af CTS anlægget
 • Nedlæggelse af varmtvandsbeholder
 • Montering af udstyring på udsugningsventilatorer
 • Energioptimering af belysningsanlæg
  • Udskiftning af belysningsarmatur
  • Montering af styring
  • Udskiftning af lyskilder til LED lysrør

Solceller på skolens tag

Skolen er en af de 20 skoler i Aarhus Kommune, der har fået dispensation til at montere solceller.
Du kan ved at klikke på linket nedenfor se, hvor meget energi solcellerne har opsamlet i dag eller over en bestemt periode.
Samtidig kan du se, hvor meget CO2 skolen har sparet ved at få opsat solcellerne.

Har du lyst, kan du sammenligne din skoles resultat med en af de andre skolers resultater. Vælg blot, hvilke skole, du ønsker at se.
Du kan se, hvor meget energi solcellerne har optjent her: http://www.evishine.dk/aarhus