Børnehuset har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Installation af bevægelses-sensorer
  • Udskiftning til LED lys
  • Automatik til varmestyring