Kunsthal Aarhus har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af rør og tekniske installationer
  • Belysning på hele ejendommen
  • Udskiftning af pumper
  • Hulmursisolering
  • Efterisolering mod krybekælder
  • Etablering af terrændæk med gulvvarme
  • Etablering af skydedøre til at lave temperaturforskel i rum
  • Etablering af strålevarme