Børnehuset Jægergårdsgade har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Installation af bevægelsessensorer
  • Ventilationsanlæg optimeres
  • Vandbesparende toiletter
  • Installation af berøringsfrie vandhaner
  • Udskiftning af belysning til LED lys