Tovshøjskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er samlet set tale om følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af vand- og varmerør
  • Belysningstiltag for hele ejendommen
  • Nye pumper
  • Udskiftning af vinduer
  • Ny ventilation i tandklinik
  • Nye hårde hvidevarer
  • Regulering af ventilationsanlæg
  • Optimering af varmestyring
  • Nedlæggelse af varmt brugsvand i klassefløje