Børnehaven Jasminvej har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Automatik til varmestyring
  • Natsænkning af varme
  • Automatisering af belysning
  • Automatisk ventilation på toiletter
  • Nyt vandbesparende børnetoilet
  • Installation af berøringsfrie vandhaner
  • Nyt ventilationsanlæg