Børnehaven Ellevang har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Isolering af varmerør i teknikrum
  • Automatisering af belysning og installering af LED lys på toiletter
  • Udskiftning af belysning i tre stuer
  • Udskiftning af lysstofrør og spot i gang
  • Installation af vandbesparende toiletter