Ellevangskolen har fået en kritisk gennemgang for at finde de steder, hvor der kan spares energi. Det kan være ved at udskifte eller reparere bygningsdele eller tekniske installationer.

Der er for denne bygning foretaget følgende energibesparende tiltag:

  • Udskiftning af lysrør til LED lysrør
  • Isolering af rør
  • Styring af udsugningsanlæg
  • Afbrydelse af koldtvandsautomater
  • CTS anlægget reguleres
  • Ventilationsanlæg udskiftes i gymnastiksal og bibliotek
  • Nye pumper
  • Udskiftning af komponenter i ventilationsanlæg
  • Udskiftning af vinduer
  • Belysning i Idrætshal udskiftet til LED lys